webdesign © Marek Tichý 2005INFORMACE

Ordinační hodiny

Dopravní spojení

Následná specializovaná
péče

Časté provozní dotazy

VZDĚLÁVÁNÍ PACIENTŮ

Alergie u dětí

Zánět středního ucha

Ušní maz

Nosní a krční mandle

Zánět dutin (sinusitis)
Zánět dutin u seniorů
MUDr. Robert Jatel, tel.: 286 856 061, orl@iatros.onmicrosoft.com

Nosní a krční mandle

Krční mandle a nosní mandle je tkáň velmi podobná lymfatickým uzlinám, které se nacházejí např. na krku, v podpaží nebo v tříslech. Krční mandle jsou dvě a nacházejí se v místě , kde ústní dutina přechází v hltan.Nosní madle je vysoko v krku za nosní dutinou. Běžnému pohledu je nepřístupná svým ukrytím za měkkým patrem a k vyšetření je potřebné specielní optické zařízení.

Krční a nosní mandle jsou blízko vstupu do dýchacích cest, kde mohou zachytit infekční agens, které se snaží proniknout do těla. Lékaři jsou přesvědčeni, že mandle fungují jako součást imunitního systému tím, že filtrují cizorodé antigeny bakterií a virů, rozpoznávají je a pomáhají proti nim vytvořit protilátky.

Tento proces probíhá hlavně během prvních roků lidského života a s vyšším věkem se stává méně významným. Děti, kterým musela být odstraněna nosní nebo krční mandle, neztrácejí obranyschopnost.

Jaké onemocnění postihuje nosní a krční mandle?
Nejčastějším onemocněním, které postihuje nosní a krční mandle jsou opakované infekce krku nebo uší s následným významným zvětšením tkáně mandlí, které může způsobovat dýchací a polykací obtíže.

Z dalších onemocnění přicházejí v úvahu abscesy kolem krčních mandlí, chronický zánět mandlí a chronické čepy v mandlích. Nádory jsou v mandlích řídké.

Kdy mám navštívit svého ORL specialistu?
Měl byste navštívit svého lékaře jestliže vy nebo vaše dítě trpí častými infekcemi postihujícími nosní nebo krční mandle nebo jste zpozoroval jejich zvětšení.

Vyšetření
Základní vyšetřovací metody používané k vyšetření nosních a krčních mandlí jsou:

 • anamneza (historie onemocnění)
 • fyzikální vyšetření
 • výtěr a kultivace z krku
 • krevní testy

Co mohu očekávat během vyšetření?
Váš lékař se Vás zeptá na vaše obtíže týkající se uší nosu a krku a vyšetří hlavu a krk. K vyšetření lékař použije malé zrcátko nebo endoskopický přístroj.

Upřesnit diagnozu pomůže kultivační mikrobiologické vyšetření z krku, nejlépe provedené ráno bez snídaně a čištění zubů.

Krevní testy pomohou zhodnotit celkovou imunologickou odezvu organizmu.

Jak jsou onemocnění nosních a krčních mandlí léčena?
Bakterielní onemocnění krčních mandlí, zejména způsobené streptokoky je léčeno antibiotiky. Někdy je doporučováno odstranění tkáně nosní nebo krční mandle. Mezi dva hlavní důvody pro odstranění nosní nebo krční mandle patří:
1) velmi často se opakující bakterielní infekce vyžadující léčbu antibiotiky
2) zúžení dýchacích cest způsobené zvětšením tkáně nosní nebo krční mandle.

Částečný uzávěr dýchacích cest může vést k chrápaní v noci a neklidnému spánku s následnou denní spavostí u dospělých nebo k poruchám chování u dětí. Někteří zubní specialisté - ortodontisté se domnívají, že chronické dýchání ústy způsobené zvětšenou tkání nosní nebo i krční mandle může vést k malformacím obličeje a následně k nesprávnému vývoji zubů.

Chronické infekce mandlí mohou vést k infekci jiných oblastí jako např. Eustachovy trubice, což je spojení mezi nosohltanem a středouším. Výsledkem mohou být časté záněty středouší, někdy i zhoršení sluchu.

Poslední studie ukazují, že odstranění nosní mandle může mít přínos u dětí s převodní nedoslýchavostí způsobené výpotkem ve středouší.

U dospělých může zvětšení tkáně mandlí vzbudit podezření na nádorové bujení a v takovém případě je rovněž doporučeno odstranění mandlí.

U některých pacientů s infekční mononukleosou je zvětšení tkáně krčních mandlí tak významné, že je doporučována léčba kortikosteroidy.

Zánět krčních mandlí (angina) a její příznaky
Angina je zánět jedné nebo obou krčních mandlí. Jedním z prvních příznaků je bolest, dalšími jsou:
 • živější červená barva než u zdravých mandlí
 • bílé nebo žluté čepy na mandlích
 • změna hlasu z důvodu zvětšení mandlí
 • škrábání v krku
 • obtížné nebo bolestivé polykání
 • zvětšení krčních uzlin
 • horečka
 • zápach z úst

Zvětšení nosní mandle a jeho příznaky
Má-li vaše dítě zvětšenou nosní mandli může obtížně dýchat nosem. Ostatní příznaky trvalého zvětšení nosní mandle jsou:

 • dýchání během dne po většinu času pouze ústy
 • "huhňavý" hlas
 • hlučné dýchání během dne
 • chrápání v noci
 • opakované infekce středouší
 • dýchací pauzy po několik sekund během chrápání (SAS)


Operace

Děti
Promluvte si se svým dítětem o jeho pocitech a podpořte ho v celém před a pooperačním období. Pokuste se mu vysvětlit, že plánovaná operace má za cíl zlepšení jeho zdraví. Buďte se svým dítětem před a po operaci co možná nejvíce. Řekněte mu, že po operaci pravděpodobně bude pociťovat bolest v krku.  U ezpečte své dítě, že operací mu nebude odstraněna žádná důležitá část těla a že po operaci bude vypadat stále tak jako dřív. Má-li vaše dítě přátele, kteří obdobnou operaci již prodělali, může být přinosné si společně promluvit.

Dospělí a děti
Po dobu nejméně dvou týdnů před jakoukoli operací se vyvarujte užívání aspirinu nebo obdobných léků, protože zpomalují krevní srážlivost. UPOZORNĚNÍ: Děti by nikdy neměly užívat aspirin pro nebezpečí vzniku tzv. Reyova syndromu.

 • Jestiže měl pacient již dříve jakékoli problémy s anestezií informujte předem svého lékaře. Zároveň informujte svého lékaře o všech lécích které užíváte, o zvýšené krvácivosti, o vašem těhotenství a o užívání kortikosteroidů v posledním roce.

 • Před operací bude v některých případech nutno provést vyšetření krve a moče.

 • Od půlnoci před operací nejezte, nepijte, nepoužívejte ústní vody, zubní pasty, žvýkačky a nekuřte. Jakýkoli žaludeční obsah může vyvolat zvracení během anestezie a to může být velmi nebezpečné.

Po příjmu pacienta na oddělení můžete být prohlédnuti ještě anesteziologem. Na operačním sále je provedena anestezie, vždy podle podmínek konkrétního pracoviště. Pravidelně je však zavedena nitrožilně kanyla k podávání léků a výživy.

Po operaci je pacient umístěn na pokoji, kde probíhá zotavení z anestezie. Každý člověk je zcela individuální a tak toto zotavení může trvat různě dlouhou dobu (většinou 2-10 hodin). V některých případech je však nutno sledovat životní funkce až do druhého dne.

Váš ORL lékař vám vysvětlí podrobnosti před a pooperační péče a zodpoví otázky, které v této souvislosti budete mít.


Po operaci

Po operaci se může objevit několik příznaků: nejčastěji jsou to polykací obtíže, zvracení, horečka, bolesti krku a uší. Někdy se může po operaci objevit krvácení, v takovém případě ihned informujte svého lékaře na pracovišti, kde byl výkon proveden.

Do týdne po propuštění z nemocnice je vhodná kontrola pooperačního průběhu u ORL specialisty,který Vám operaci doporučil. Většina dětských pacientů může do kolektivu za 3 dny po odstranění nosní mandle. Dospělí pacienti jsou po odstranění krčních mandlí v pracovní neschopnosti 14 dní až 3 týdny.Zpět na hlavní stránku